Åseral kyrkje 

Fakta om Åseral kyrkje
Byggjeår: 1822
Fylke: Agder
Bispedømme: Agder og Telemark
Prosti: Otredal prosti
Eigar og forvaltar: Åseral sokn
Sitteplassar: 300
Form: Krosskyrkje
Kyrkjegard: Ja
Parkeringsplass: Ja
HC-parkering: Ja, ein reservert plass
Toalett: Ja, i driftsbygninga like ved sida av kyrkja
Innlagd vatn: Ja, i sakristiet og i driftsbygninga
Rullestoladkomst: Ja
Rullestolplass: Nei
Teleslyngeanlegg: Ja
Kyrkja har vernestatus og er automatisk listeført (gjeld alle kyrkjer frå 1650-1850). 
 

 

Åknes kapell

 
Fakta om Åknes kapell
Byggeår: 1873
Fylke: Agder
Bispedømme: Agder og Telemark
Prosti: Otredal
Eigar og forvaltar: Åseral sokneråd
Kyrkjegard: Ja
Form: Rektangulær langkyrkje
Sitteplassar: 150
Parkering: Ja
HC-parkering: Nei, men stor pakeringsplass utanfor kyrkjegarden
Toalett: Ja, i servicebygg
HC-toalett: Ja
Rullestoladkomst: Nei
Teleslyngeanlegg: Ja
Anna: På kyrkjegarden er det ei byste av professor Knut Liestøl
Kyrkja har ikkje vernestatus.
 
 
 

Ljosland Kapell

Fakta om Ljosland Kapell

Byggeår: 1959
Fylke: Agder
Bispedømme: Agder og Telemark
Prosti: Otredal
Forvaltar og eigar: Åseral sokneråd
Sitteplassar: 95
Form: Rektangulær langkyrkje
Kyrkjegard: Ja, omlag 700 meter sør for kyrkja.
Parkering: Ja
HC-parkering: Ikkje reservert plass, men barrierefri adkomst.
Toalett: Ja
Innlagt vatn: Ja
HC-toalett: Nei
Rullestoladkomst: Ja
Rullestolplass: Nei
Teleslyngeanlegg: Ja.
Vernestatus: Kyrkja har ikkje vernestatus