Kontaktinformasjon Åseral kyrkjelyd


Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral

E-post til kyrkjekontoret kan sendes til kyrkjeverja:
sjur.hogetveit@aseral.kyrkjelyd.no

         

  Kyrkjeverje:
  Sjur Høgetveit
  epost: sjur.hogetveit@aseral.kyrkjelyd.no
  tlf.: 91 763 103

 

  Kyrkjelydssekretær:
  Åse Torhild Guldsmedmoen
  epost: post@aseral.kyrkjelyd.no


                 Kontordag: Onsdager 10.00-14.00

 

Kyrkjetenar:              Markus Oma, tlf. 950 42 315
Reinhaldar Åseral:   Åse Austrud, tlf. 918 89 555

Organist:  Oddbjørn Stakkeland, tlf:  915 61 029 - epost: oddbjornstakkeland@gmail.com
Organist:  Knut Olav Uppstad, tlf: 400 41 041 - epost: uppstad@gmail.com
Organist:  Ann Margret Haaland, tlf: 952 45 089

Trusopplærar:     Gunvor Ljosland, tlf. 971 90 325

Diakon:          Helga Johnsen, tlf: 992 30 189. Epost: helga.johnsen@kirkebakken.no

 

Sokneprest:  Kjell Steinbru. Tlf: 473 28 472, epost: kjell.steinbru@aseral.kyrkjelyd.no
Prost:           Gunnar Ellingsen. Tlf: 45802349, epost: gunnar.ellingsen@kirkebakken.no

 

Leiar i soknerådet: Åse Austrud (Tel.: 918 89 555).

 

Kyrkjebladet for Åseral, Evje og Hornnes :
Redaktør: Arna Berg.  Tlf 90500467,  epost: arnaberg@gmail.com

Har du ideer, tanker eller noe du syns bør være med i kyrkjebladet, kan du sende det til Arna Berg.