I ei tid med mange avlyste arrangemet har sokneprest Kjell Steinbru som ein liten kompensasjon spilt inn ei lita tekstgjennomgåing til søndagens preiketekst. Dei kan ein sjå ved å gå inn i lenkjene under her. 

4. sundag i treeiningstida

3. sundag i treeiningstida

Treeiningssøndag

Pinsedag

Søndag før pinse

6. søndag i påsketida.

5. søndag i påsketida.

4. søndag i påsketida. 

3. søndag i påsketida.

2. søndag i påsketida.

Påskedagen.