Orientering om den nye ordninga for gudstenesta


I samband med kyrkjerådet sitt vedtak om justering av gudstenesteordninga som fann stad i 2020, skulle det også informerast om dette på eit soknemøte. Pandemien gjorde dette vanskeleg. No tek vi ein gjennomgang av den justerte ordninga på kyrkjelyden sitt årsmøte den 5. mars. Møtet blir i Åseral kyrkje rett etter gudstenesta den 5. mars kl. 11.00.

Kyrkjerådet har gjeve ut mykje stoff om justeringa og anna stoff om gudstenesta som ein kan lese her:

Ordning for hovudgudsteneste.

Gudstenesta: Heilag handling, heilag tid, heilagt rom.

Veiledning til hoveddelene i gudstjenesten.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten.

 

Soknerådet sin vedtekne gudstenesteordning for Åseral finn ein her: 

Gudstenesteordning for Åseral

 

Meir informasjon om ulike sider ved gudstenesta finn ein i Ressursbanken:

https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2022/liturgier/

Tilbake