Til Guds Ære og Folkets Gavn


Til Guds Ære og Folkets Gavn. Det er tittelen på jubileumsboka til Åseral kyrkje sitt 200-årsjubileum som no er ferdig. Den vert lansert på kyrkjekaffien etter  jubileumsgudstenesta søndag den 28. august kl. 11.00. 

 

Boka er ei praktbok. Den kan kjøpast på kyrkjekontoret onsdager mellom kl. 10 og 14. Dette er den første heilheitlege boka som er skriven om hovudkyrkja som ligg i Åseral kyrkjebygd. Forfattar er Frans-Arne Hedlund Stylegar. 

Tilbake