KIRKENS NØDHJELP MED LIVSVIKTIG HJELP TIL UKRAINA


Kirkens nødhjelp er i full gang med å gje akutt nødhjelp til dei som er berørt av krigen i Ukraina.

No er Kirkens Nødhjelp, i samarbeid med deira internasjonale humanitære partnar ACT Alliance, samt dei lokale partnarane, i full gang med nødhjelpsrespons i Ukraina, Ungarn, Romania og Polen. Dei har no etablert flyktningmottak i fleire av grenseområda. Der får flyktningar husly, mat, vatn, hygieneartiklar, førstehjelpsutstyr og anna hjelp. Dette arbeidet kan vi no gje vår støtte. Hjelp KN med å hjelpe menneske i nød. Du kan gje med Vipps til 658941 eller nytta bankkonto nr. 1594.22.87426. Merk da innbetalinga med "Ukraina". 

Tilbake