Les dette først!

Velkomen til dåp i Åseral! I dåpen legg vi barnet sitt liv og framtid i Guds hender. 

Ei salme som ofte syngast i samband med dåp seier mykje om kva dåpen handlar om:

 

Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
kommer vi til deg som gav oss livet.
 
Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.
Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.

 

Påmelding til dåp vert no administrert frå Evje kyrkjekontor.

Før påmelding til dåp må de ta kontakt med Åse Torhild Guldsmedmoen, helst på onsdagar, på telefon 911 78 281 eller på e-post: ase.guldsmedmoen@aseral.kyrkjelyd.no

Alternativt kan ein også ringe Evje kyrkjekontor på telefon 37 93 00 08. Her er det ope tysdagar og torsdagar frå 9-14, og fredagar frå 9-12.

 

Her på denne sida kan de skrive inn barnet til dåpen i registreringsskjemaet. Men først må det alstå avtalast med kyrkjekontoret kva for ei gudsteneste dåpen skal vere i, så at det vert gjort klar ein seremoni for dåp.